MP+20%

来自FFBE WIKI
跳转至: 导航搜索

Ability 77.png

数据

  • 类型:特殊能力 (被动)
  • 效果:
提高MP (20%)

制作配方

获得方式

宝箱:

奖励:

装备:

  • [[天使耳坠,精灵手套,大魔导士法袍,一百零八念珠,魔导力增幅装置,麦克风架,反击者,审判魔棒,修炼衣,纯白契约,战略外套,梅拉路德腰带,吟游诗人的祈祷,乌利克短剑,洋葱骑士,沙加歌手,平衡面具,女巫新月,索林之刃 (FFXV),巴尔巴莉希亚的手镯,透器以太‧雷萨,双龙竖琴,黎明,灾祸公式,白虎戒指,水晶玫瑰,幻香炉,风之太鼓,白牙 (KH),父王之剑 (FFXV),精灵弓 (FFIV),起源戒指,魔术手镯]]

兵员固有:

名称 稀有度 等級
萨拉伊 22星 6
库加 33星 25
亚尔柯 33星 26
贝尔格米娜 44星 1
贝丝比亚 44星 10
克罗耶 44星 14
海尔蒂克 44星 18
44星 21
梅丽亚杜尔 44星 25
天风之维利亚斯 44星 26
剑士拉斯韦尔 44星 30
罗莎 44星 32
蒂姆 44星 35
潘妮萝 44星 41
阿鲁玛 44星 42
霍普 44星 42
媞莉丝 44星 56
鲁西尔 44星 56
露露卡(泳装) 44星 57
露露卡 44星 58
雅雪 44星 60
佐恩&索恩 44星 60
拉拉队菲娜 55星 1
杰克特 55星 1
圣天使阿尔蒂玛 55星 1
莎拉 55星 8
夏日菲娜&里德 55星 8
希尔维娅 55星 9
塞策 55星 11
常暗之维利亚斯 55星 12
刚健 55星 13
伊格尼西奥 55星 15
阿克斯特 55星 19
特奧 55星 20
马利亚 55星 21
提达 55星 21
瓦尔加斯 55星 21
夏莉 55星 22
法伊萨利斯 55星 22
星虹技师里德 55星 24
班尼拉 55星 29
艾美拉达 55星 29
艾丽亚 55星 30
尤贝尔 55星 30
海边的菲娜 55星 31
菲娜 55星 31
库皮皮 55星 31
白魔女菲娜 55星 31
女神索蕾莜 55星 32
少女樱 55星 34
索蕾莜 55星 35
皇帝 55星 40
佣兵拉姆萨 55星 41
奧兰 55星 41
可露儿 55星 42
美迪爱娜 55星 42
马格纳 55星 42
55星 46
梅雷特 55星 55
光辉之维利亚斯 55星 56
比比 55星 63
拉萨 55星 64
阿乌拉 55星 70
蕾菲雅 55星 71
水华之维利亚斯 55星 80
利拉 55星 80
波波伊 66星 1
凯夫卡 66星 11
帕帕力莫 66星 18
蒂娜 66星 19
库啵露卡 66星 21
马里奧.弗瑞格 66星 39
PNK-2 66星 40
巴特 66星 41
裙装艾琳 66星 51
66星 55
弗拉尼斯 66星 55
艾克斯迪司 66星 65
克罗 66星 69
嘉妮特 66星 72
艾琳 66星 74
伊利亚斯 66星 78
雷光 77星 115
迪利塔 77星 115
拉姆萨 77星 115
奥尔兰多 77星 115
莉诺雅 77星 115
骑士迪利塔 77星 115
尼克斯 77星 115
查格博斯 77星 115
巴尔巴莉希亚 77星 115
吸血鬼拉斯韦尔 77星 115
冷血贵族樱 77星 115
弗雷比亚 77星 115
卢內拉 77星 115
洛伦 77星 115
冰炎骑士拉斯韦尔 77星 115
巴尔弗雷亚 77星 115
樱云贤者樱 77星 115
贝利尔 77星 115
艾莉丝珮芮丝 77星 115
A2 77星 115
吉克哈特 77星 115
巴修 77星 115
普隆普特 77星 115
库西拉 77星 115
菲利克斯 77星 115
蒂法 77星 115
榭拉皇帝 77星 115
美迪爱娜 77星 115
自来也 77星 115
菲特 77星 115
无名枪士杰科 77星 115
白虎&朱雀 77星 115
希德 77星 115
艾斯德尔 77星 115
西路比 77星 115
费加罗国王埃德加 77星 115
夏日芙尔卡&希特拉 77星 115
不朽之焰凯蒂 77星 115
赤红XIII 77星 115
兰迪 77星 115
莉薇拉 77星 115
月子 77星 115
正装菲娜 77星 115
A.I. 凯蒂 77星 115
可爱凯蒂 77星 115
萨菲罗斯(KH) 77星 115
魔道士兀尔诺加 77星 115
卡尔顿 77星 115
高德拉 77星 115
阿尔多尔王雷因 77星 115
卡缪 77星 115
探员扎拉斯 77星 115
雷吉斯 77星 115
帕罗姆&普罗姆 77星 115
甜蜜露露卡 77星 115
爱德华‧爱力克 77星 115
黑魔道士少年比比 77星 115
布尔梅西亚龙骑士芙莱雅 77星 115
霸王阿克斯特 77星 115
雷扎德‧瓦雷斯 77星 115
克劳德(FFVIIAC) 77星 115
圣岩夏洛特 77星 115
战骑雷根 77星 115

能力觉醒

兵员/能力 名称 效果 段数 MP 类型 T1 T2 T3 T4 T5 Gil

冰炎骑士拉斯韦尔
MP +20% +1 提高MP (30%) - - 黑色 15 12 10 2 - Gil250,000
双刀奥义 +2 提高MP (30%)
双刀流时提高连击的伤害上限 (6x)
- - 黑色 40 35 25 8 2 Gil1,250,000

樱云贤者樱
MP +20% +1 提高MP (30%) - - 防御 15 10 5 2 1 Gil500,000
MP +20% +2 提高MP (30%)
Warning: 模板:param undefined
- - NO DATA - - - - - Gil0

白虎&朱雀
MP +20% +1 提高MP (30%)
提高技能效果 (2x): 特別式 - 猛虎拳击
提高技能效果 (6x): 特別式 - 迅朱雀拳击
提高技能效果 (2x): 白虎式 - 极限拳
提高技能效果 (7x): 朱雀式 - 能量释放
- - 攻击 10 8 3 1 1 Gil500,000
圣人信念 +2 提高MP (60%)
提高技能效果 (5x): 特別式 - 猛虎拳击
提高技能效果 (15x): 特別式 - 迅朱雀拳击
提高技能效果 (7x): 白虎式 - 极限拳
提高技能效果 (17.5x): 朱雀式 - 能量释放
- - 攻极 15 12 5 2 2 Gil500,000

莉诺雅
MP +20% +1 提高MP (30%) - - 支援 20 15 10 4 2 Gil1,000,000
W安杰洛 +2 提高MP (30%)
一回合內可以使用两次安杰洛擒敌
- 0 支援 30 23 15 8 2 Gil1,000,000

蒂法
MP +20% +1 提高MP (30%) - - 技巧 10 8 3 - - Gil250,000
双刀奥义 +2 提高MP (30%)
双刀流时提高连击的伤害上限 (6x)
- - 技巧 15 12 5 1 1 Gil250,000

导航菜单